ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Palladian Communication Specialists (+Palladian Conferences)

H Palladian Communication Specialists ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2001 και εξειδικεύεται στη δημιουργία στρατηγικής επικοινωνίας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών της. Με βασικά εργαλεία την ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής, τη διαχείριση κρίσεων, τα media relations, τις δημόσιες σχέσεις και τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων events, μέσω του ξεχωριστού Business Unit των Palladian Conferences, η εταιρεία αγκαλιάζει όλο το φάσμα των απαραίτητων υπηρεσιών επικοινωνίας που μπορεί να χρειάζεται ένας πελάτης.

Από το 2005, η Palladian είναι ενεργό μέλος της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος, ενώ από το 2011 είναι μέλος του PACEPublic Affairs Community of Europe.

GK-LOGO-final

GK Media Publishing

Η εταιρεία MEDIA PUBLISHING G.K. ΙΚΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδόσεων, με έμφαση στις συλλεκτικές ιστορικές εκδόσεις, σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργήσει σημαντικό αριθμό ιστορικών έργων σε συνεργασία με Περιφέρειες, δήμους, οργανισμούς και άλλους φορείς, με βασικό αντικείμενο την αποτύπωση της τοπικής, αλλά και της υπερτοπικής Ιστορίας διαφόρων περιοχών της πατρίδας μας και την ανάδειξη όψεων αυτής, σε ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Η MEDIA PUBLISHING G.K. ΙΚΕ είναι σε θέση να καλύψει ολόκληρο το φάσμα της βιβλιοπαραγωγής, από την αρχική έρευνα, τη συλλογή, την αποδελτίωση και την αξιολόγηση των τεκμηρίων, τη συγγραφή, τη φιλολογική επιμέλεια, μέχρι ολόκληρο το προεκτυπωτικό και το εκτυπωτικό στάδιο, δηλαδή τον σχεδιασμό (δημιουργικό) και τη σελιδοποίηση του έργου, την επεξεργασία-ψηφιοποίηση των φωτογραφιών, το οριστικό κλείσιμο των ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) και την εποπτεία της εκτύπωσης.