ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ

«Η δυτική φιλοσοφία ξεκινά με τον Θαλή»
Bertrand Russell “A history of Western Philosophy”

Εμπνευσμένα από τη σοφία και την κληρονομιά του αρχαίου φιλοσόφου Θαλή της Μιλήτου, τα Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος» γιορτάζουν την αριστεία, την καινοτομία και την διορατικότητα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ο Θαλής, ο πρώτος μεταξύ των επτά σοφών της αρχαιότητας, θεωρείται ο «πατέρας της φιλοσοφίας» και οι ιδέες του, οι αναζητήσεις και τα επιτεύγματά του συνεχίζουν να μας εμπνέουν μέχρι και σήμερα.

Εκτός από πατέρας της Δυτικής φιλοσοφίας, o Θαλής θεωρείται και θεμελιωτής της επιχειρηματικότητας. Παρατηρώντας τα άστρα, ο Θαλής προέβλεψε ότι η σοδειά της ελιάς θα ήταν πλούσια την επόμενη χρονιά, και µε τα λίγα χρήµατα που είχε, προµίσθωσε όλα τα ελαιοτριβεία της Μιλήτου και της Χίου και όταν έφτασε η εποχή της σοδειάς, τα υπενοικίασε στο πολλαπλάσιο.

Ακριβώς όπως ο Θαλής άλλαξε ριζικά τον κόσμο της αρχαίας φιλοσοφίας και της επιστήμης, έτσι και τα Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος» αποσκοπούν να τιμήσουν εκείνα τα άτομα και τους οργανισμούς που φέρνουν ουσιαστική αλλαγή (την επανάσταση) στο επιχειρηματικό τοπίο με το όραμά και τα επιτεύγματά τους.

Ο Θαλής πίστευε στη δύναμη της γνώσης, της κριτικής σκέψης και της αναζήτησης της αλήθειας, αφήνοντας πίσω του τους μύθους στην επεξήγηση του κόσμου. Σε αυτό το πνεύμα, τα Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος» αναγνωρίζουν και επικροτούν εξαιρετικούς επιχειρηματίες, στελέχη και επιχειρήσεις που έχουν ενστερνιστεί το πνεύμα του Θαλή, αποδεικνύοντας ότι η οραματική σκέψη και οι καινοτόμες ιδέες μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον των επιχειρήσεων, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.