2α Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος»

Στην τελετή των 2ων Επιχειρηματικών Βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος» βραβεύθηκαν ελληνογερμανικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια για τη διορατικότητά τους, την καινοτόμα δράση τους, την πρωτοπορία τους, την ταχύτατη ανάπτυξή τους, την εξωστρέφειά τους, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την κοινωνικά υπεύθυνη παρουσία τους στον επιχειρηματικό στίβο, τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την εναρμόνισή τους με τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Τα βραβεία που δόθηκαν έχουν ως εξής:
Διορατική Επιχείρηση: FRAPORT GREECE
Καινοτόμα Επιχείρηση: PRODYNA GREECE
Ταχύτατα Αναπτυσσόμενη Επιχείρηση: REHAU MON. ΕΠΕ
Εξωστρεφής Επιχείρηση: BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Επιχείρηση που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας: WÜRTH HELLAS SA
Εταιρικά και Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείρηση: BAYER HELLAS
Ψηφιακά μετασχηματισμένη Επιχείρηση: SCHENKER A.E.
Εναρμονισμένη Επιχείρηση με τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Palladian Communication Specialists – Τ: 210 33 92 321 – email: info@palladianconferences.gr