ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Διονύσης Χιόνης, καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (πρόεδρος)
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων – Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος (μέλος)
Ευτυχία Κασελάκη, EY Greece Partner, Consulting Services – Digital Transformation and People Consulting Services Leader (μέλος)
Αθανάσιος Κεφάλας, Γενικός Διευθυντής, Βauxite, Bentonite and Perlite Intermediates – Όμιλος IMERYS (μέλος)
Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος – Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (μέλος)
Ασπασία Μάλλιου, Εταίρος – «Ποταμίτης – Βεκρής», εκδότης «Δελτίου Φορολογικής Νομοθεσίας» (μέλος)
Μπρίττα Σιαμαντά, HR Deputy Director-Technology & Operations – OTE S.A (μέλος)