ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Η PALLADIAN CONFERENCES (www.palladianconferences.gr) αποτελεί ανεξάρτητο business unit της PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS με αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων. Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από όλο το φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS (www.palladian.gr) είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management.

Από το 2014 η PALLADIAN CONFERENCES έχει διοργανώσει πάνω από 50 συνέδρια στους τομείς των νομικών υπηρεσιών και της κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά και επιχειρηματικά συνέδρια στους κλάδους της υγείας, της ενέργειας , της ναυτιλίας και των οικογενειακών επιχειρήσεων.

 

Palladian Communication Specialists – Τ: 210 33 92 321 – email: info@palladianconferences.gr