ΒΡΑΒΕΙΑ

 1. Διορατική Επιχείρηση – Βραβείο Θαλής ο Μιλήσιος (Platinum, Gold, Silver)
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Τολμηρές επιχειρηματικές αποφάσεις κόντρα στην κρίση)
 • Βραβείο Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Δημιουργία από την αρχή κερδοφόρας επιχείρησης)
 • Βραβείο Οικογενειακής Επιχείρησης
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Επιτεύγματα νεότερης γενιάς)
 • Βραβείο Καινοτόμας Επιχείρησης
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Καινοτομίες)
 • Βραβείο Ταχύτατα Αναπτυσσόμενης Επιχείρησης
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Θετικές μεταβολές βασικών μεγεθών)
 • Βραβείο Εξωστρεφούς Επιχείρησης
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Ποσοστό εξαγωγών επί του τζίρου)
 • Βραβείο Γυναίκας-Επιχειρηματία
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Επιτεύγματα επιχείρησης υπό την διοίκησή της)
 • Βραβείο Επιχείρησης που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Αριθμός νέων θέσεων εργασίας)
 • Βραβείο Εταιρικά και Κοινωνικά Υπεύθυνης Επιχείρησης
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Ενέργειες ΕΚΕ)
 1. Βραβείο Ψηφιακά Μετασχηματισμένης Επιχείρησης
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Επιτυχημένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός))
 1. Βραβείο Εναρμονισμένης Επιχείρησης με τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Εφαρμογή κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης)
 1. Βραβείο Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
(Μετοχικό κεφάλαιο>, Αριθμός εργαζομένων>, Κύκλος εργασιών>, Κερδοφορία, Επιτεύγματα νέας επιχείρησης)